thời gian là vàng

Tài nguyên dạy học

Xem báo) (Hỗ Trợ trực tuyến

24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy

LIÊN KẾT WEBSITE


BÀI VIẾT  (42 bài)

In hai mặt file excel 2003

(Vì đang có nhiều thầy cô sài office 2003 nên, tôi hướng dẫn thầy cô thực hành trên excel 2003, còn với excel 2007 trở lên mời thầy cô xem tại ) 1. Bạn tải add - ins hỗ trợ về 2. Cài đặt: thầy cô mở 1 file excel click vào tools/add - ins. Khi đó xuất hiện hộp thoại add - ins, thầy cô click vào nút browse... và tìm đến nơi vừa lưu file và chọn. 3. Sau cài đặt, trên thanh thực đơn của excel...

BÀI GIẢNG  (123 bài)

TƯ LIỆU  (52 bài)

GIÁO ÁN  (111 bài)

ĐỀ THI  (42 bài)

ẢNH  (30 bài)

KHO PHẦN MỀM  (50 bài)

EBOOK  (65 bài)

Click đuôi chim để về đầu trang

Cảm ơn qúy thầy cô và các bạn đã ghé thăm website của trường PTDT Nội trú huyện Vị Xuyên - Hà Giang. Nhà trường rất mong nhận được sự quan tâm, đóng góp từ quý thầy cô và các bạn. Chịu trách nhiệm nội dung: nhà giáo Trần Thị Thu Hằng. Phụ trách kỹ thuật: nhà giáo Nguyễn Lan Anh, nhà giáo Nguyễn Thị Hương